» Tin tức

Bộ Xây dựng hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc nhà ở cao tầng

Bộ Xây dựng đã có công văn hướng dẫn các địa phương về chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng.

 

Theo Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn “TCXDVN 323:2004. Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế” có các quy định không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn (theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) nên đã bị hủy bỏ. Vì vậy việc áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 để tính toán các chỉ tiêu về nhà ở là không phù hợp.

 

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có kèm các chức năng khác.

 

                                                                                                    Ảnh minh họa

 

100m2 diện tích căn hộ, phải có 20 m2 chỗ để xe

 

Đối với các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc, quy hoạch, Bộ Xây dựng cũng có hướng dẫn cụ thể chỉ tiêu chỗ đỗ xe (ô tô, xe máy, xe đạp).

 

Cụ thể, đối với nhà ở thương mại, cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20 m2chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe). Trong khi đó, đối với nhà ở xã hội, cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiếu 12 m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhà xe).

 

Trường hợp nhà xe đặt trong tầng hầm và nửa hầm của chung cư phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của QCVN 08:2009/BXD.

 

Dự án nhà ở mới được áp dụng 25 m2 sàn sử dụng/người

 

Về việc xác định số người cho công trình nhà ở chung cư trong khu đô thị và khu vực phát triển đô thị, theo Bộ Xây dựng, trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án.

 

Trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhưng có sự thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng công trình nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được tính bình quân 25 m2sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được phê duyệt.

 

Trường hợp các dự án phát triển nhà ở mới (nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) được áp dụng bình quân 25 m2 sàn sử dụng của căn hộ/người;

 

Theo Bộ Xây dựng, đối với cơ cấu các loại căn hộ, chủ đầu tư được quyền quyết định, đáp ứng yêu cầu của thị trường tại địa điểm xây dựng dự án.

 

Theo Chinhphu.vn

Facebook Chat +