» Tin tức

TP.HCM: Quy định cụ thể về cấp phép xây dựng tạm

 

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định về quy mô và thời hạn tồn tại của công trình ghi trong Giấy phép xây dựng (GPXD) tạm.

 

 

Theo đó, công trình được cấp GPXD tạm tối đa không quá 3 tầng (không kể tầng lửng tại tầng 1 và mái che cầu thang tại sân thượng), đảm bảo hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực.

 

Thời hạn sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ ghi trong giấy phép xây dựng tạm là thời gian thực hiện quy hoạch theo kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 05 năm, kể từ ngày quy hoạch được công bố. Nếu trong vòng 05 năm, kể từ ngày công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu), Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc được xây dựng mới trong lộ giới hoặc phạm vi quy hoạch; sau 05 năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

 

Các trường hợp được xét cấp GPXD tạm gồm: Nhà ở riêng lẻ nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới mở rộng của các tuyến đường, hẻm hiện hữu trong đô thị đã được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2006, không có tranh chấp, khiếu nại; Cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã tồn tại, hoạt động từ ngày 16/3/2007 trở về trước.

 

(Cafeland)

Facebook Chat +